Merke- og planleggingsdager

Januar 2020

2.

Planleggingsdag

Mars 2020

10.

Barnehagedagen

Juni 2020

2.-3.

Planleggingsdager

Januar 2021

4.

Planleggingsdag

Mars 2021

31.

Stengt

Mai 2021

31.-1.

Planleggingsdag

Juli 2021

12.-30.

Sommerstengt