Merke- og planleggingsdager

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager/Storsamling for Kanvas

24.

FN-dagen/foreldrekaffe

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

Februar 2019

15.

Hokus og Pokus dagen (Da alt kan skje....)

April 2019

17.-22.

Påsken 2019

Juni 2019

3.-4.

Planleggingsdager

5.

Sommerfest/Roseseremoni