Merke- og planleggingsdager

September 2022

8.-9.

Planleggingsdag

16.

Bli kjent- ettermiddag for foreldre og barn

23.

Fotografering i barnehagen

27.

Foreldremøte

Desember 2022

8.

Nissefest

13.

Lucia (for alle barn og for foreldre på natur)

Januar 2023

2.

Planleggingsdag

Februar 2023

17.

Karneval

Mars 2023

13.

Foreldremøte Gul og Rød

14.

Foreldremøte Blå og Natur

31.

Påskesamling

Mai 2023

19.

Planleggingsdager

30.

Planleggingsdag

Juni 2023

7.

Sommerfest for barna

14.

Avslutning for Natur

Juli 2023

3.-23.

Sommerstengt