0666_1_fedd28b842ee7030a7d5e99a082b8dd4
Barnholderhender2.pjg

Et godt psykososialt barnehagemiljø

Alle mennesker trenger å føle at de har noen å dele tanker, følelser og erfaringer med. Noen som kjenner deg, som bryr seg om deg og som du vet vil passe på deg når det trengs.  

I Torvbråten Kanvas-barnehage er vi opptatt av at barna skal oppleve følelsen av tilhørighet og felleskap. Det handler om å få være et verdifullt menneske sammen med andre og å være en del av flokken.  

Vi skal kontinuerlig jobbe for å gi barna et godt psykososialt barnehagemiljø. Noen punkter vi mener er viktig i dette arbeidet er: 

  • De ansatte skal møte barna med respekt, tydelighet, varme og engasjement. Barna skal støttes i lek og samspill.
  • Barna skal få erfare i felleskap. De skal få oppleve vennskap og glede i samvær med jevnaldrende.
  • Barnehagen og de ansatte skal legge til rette for gode lekemiljøer slik at barna kan fordype seg i lek over tid. Dagene skal organiseres slik at leken vernes og avbrudd minimeres. Målet er at barna skal oppleve så god lek at de kommer inn i “flytsonen”.
  • Barna skal få bruke kroppen sin aktivt og utfolde seg i ulike miljøer som utfordrer, men også gir mestring.
  • Samarbeid mellom barnehage og foresatte er av stor betydning. Vi tenker på barnehagen og hjemmet som et omsorgskollektiv for barna. Sammen skal vi sørge for sammenheng i barnets hverdag, ha god dialog og samarbeide til det beste for barnet.